* Bebaktaan Nyongkol

Om Swastyastu,

Antuk galah sane sampun keledangin penglingsir dadia, ring galah puniki tiyang jagi nyobyahang ngenenin indik pangrencana upacara sane jagi kemargiang oleh keluarga ……….(Sane Nue Karya Pawiwahan)………. inggih punika ring pinanggal ………..(galah Pawiwahan)……….. jagi kemargiang upacara pawiwahan ………..(Nama Sane Nganten)……….., Antuk punika semeton dadia jagi aturine karya ring galah:

  1. Pinanggal ………(Tanggal lan galah/dina)………, dudonin jagi ngambil perabot/perlengkapan. Semeton lanang tunase galahe mangde nyarengin
  2. Pinanggal ………(Tanggal lan galah/dina)………, jagi kemargiang dudonan mepiuning ring sanggah kemulan, lan paibon, miwah melaspas wewangunan. semeton sami lanang istri tunase galahe mangde nyarengin acara punika.
  3. Pinanggal ………(Tanggal lan galah/dina)………ngantos puput, jagi kemargiang dudonan acara mekarya ragi (base), motong ayam banten, sareng negepin piranti upacara. Semeton lanang tunase galahe mangde nyarengin ngewantu ring acara punika.
  4. Pinanggal ………(Tanggal lan galah/dina)………:
  • Galah ……..(dauh)…….., Semeton lanang tunase galahe mekarya konsumsi.
  • Galah ……..(dauh)…….., jagi kemargiang dudonan Ngidih, Nyuang, lan Nyongkol/ Mejauman. semeton istri tunase galahe mangde sampun sayaga ring genahne Ngh Sudiarsa, tur sampun makte pepeson mejauman.
  • Galah ……..(dauh)…….., jagi kemargiang puncak upacara pawiwahan, semeton sami lanang istri tunase galahe mangde sareng ngupasaksi upacara punika.

Matur suksma aturang tiyang.

Bebaktaan Mepejati, Mejauman, Nyongkol
Bebaktaan Mepejati, Mejauman, Nyongkol
Bebaktaan Mepejati, Mejauman, Nyongkol

NB:

no. 6. Ketut Simpen Nenten polih pepeson/ayahan daweg kantun nyeneng.

no. 31 Istri => Ni Komang Suartini

no. 32 anyar => I Gede Darmayasa lan Ni Ketut Putri Anggreni